Program

Date / Time
Project
Venue
Type
Production
Date:
18.07 / 22:00
Project:

MBYLLJA E FESTIVALIT

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
11.07 / 21:00
Project:

Un Loup Pour l’Homme (FRANCË)

Venue:
Sheshi Skënderbeu (Nënë Tereza)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
11.07 / 22:00
Project:

HAPJA E FESTIVALIT

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
12.07 / 18:00
Project:

HAPU.me artistët nga Un Loup Pour l’Homme (FRANCË)

Venue:
Project Space
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
12.07 / 20:00
Project:

ODË E JETËS Donika Rudi (KOSOVË)

Venue:
Sheshi Zahir Pajaziti (përballë Hotel Grandit)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
12.07 / 21:00
Project:

Un Loup Pour l’Homme (FRANCË)

Venue:
Sheshi Skënderbeu (Nënë Tereza)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
13.07 / 18:00
Project:

HAPU.me artistet: Donika Rudi & Fitore Alísdóttir Berisha (KOSOVË)

Venue:
Project Space
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
13.07 / 20:00
Project:

Teatri ODA & Un Loup Pour l’Homme (KOSOVË, FRANCË)

Venue:
Sheshi Skënderbeu (Nënë Tereza)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
14.07 / 16:00
Project:

Marco Barotti (GJERMANI, ITALI)

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
14.07 / 17:30
Project:

Marco Barotti (GJERMANI, ITALI)

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
14.07 / 20:00
Project:

Asphalt Piloten (ZVICËR)

Venue:
Sheshi Skënderbeu (Nënë Tereza)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
14.07 / 20:00
Project:

ODË E JETËS Donika Rudi (KOSOVË)

Venue:
Sheshi Zahir Pajaziti (përballë Hotel Grandit)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
15.07 / 10:30
Project:

Marco Barotti (GJERMANI, ITALI)

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
15.07 / 12:00
Project:

Marco Barotti (GJERMANI, ITALI)

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
15.07 / 15:00
Project:

HAPU.me artistët nga Asphalten Piloten (Zvicër)

Venue:
Project Space
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
15.07 / 16:00
Project:

Marco Barotti (GJERMANI, ITALI)

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
15.07 / 17:30
Project:

Marco Barotti (GJERMANI, ITALI)

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
15.07 / 18:30
Project:

Asphalt Piloten (ZVICËR)

Venue:
Sheshi Skënderbeu (Nënë Tereza)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
15.07 / 20:00
Project:

Asphalt Piloten (ZVICËR)

Venue:
Sheshi Skënderbeu (Nënë Tereza)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
15.07 / 21:00
Project:

ODË E JETËS Donika Rudi (KOSOVË)

Venue:
Sheshi Zahir Pajaziti (përballë Hotel Grandit)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
16.07 / 16:00
Project:

Kolektiv artistësh (ITALI, FRANCË, MBRETËRI E BASHKUAR, KOSOVË)

Venue:
Sheshi Adem Jashari (Komuna e Prishtinës)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
16.07 / 17:30
Project:

HAPU.me artistët e producentët e “The Snowball Effect” (ITALI, FRANCË, ANGLI, KOSOVË)

Venue:
Project Space
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
17.07 / 19:00
Project:

Kolektiv artistësh (ITALI, FRANCË, MBRETËRI E BASHKUAR, KOSOVË)

Venue:
Sheshi Adem Jashari (Komuna e Prishtinës)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
18.07 / 17:30
Project:

HAPU me IN SITU dhe artin në hapësira publike në nivelin evropian.

Venue:
Project Space
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival
Date:
18.07 / 19:00
Project:

Kolektiv artistësh (ITALI, FRANCË, MBRETËRI E BASHKUAR, KOSOVË)

Venue:
Sheshi Adem Jashari (Komuna e Prishtinës)
Type:
Edition 2019
Production:
Hapu Festival