Kontakti

Lokacioni

Teatri ODA ndodhet në Prishtinë, Kosovë, në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve nr. 111, duke ofruar një vend qendror dhe të aksesueshëm për një sërë ngjarjesh dhe shfaqjesh kulturore. I vendosur në zemër të qytetit, ky vend ikonik shërben si një qendër e gjallë për shprehjen artistike, duke nxitur një lidhje dinamike midis teatrit dhe komunitetit lokal.

Pallati i Rinisë dhe Sporteve, me arkitekturën e tij të veçantë, ofron një hapësirë mikpritëse dhe tërheqëse për audiencën për t’u zhytur në shfaqjet e pasura dhe të larmishme kulturore të organizuara nga Teatri ODA.

Kontakti

For information and reservations you can send us an e-mail at oda@teatrioda.com, you can also text us on Instagram, Facebook, or call us at 038/49 246 555