Program

Date / Time
Project
Venue
Type
Production
Date:
19.07 / 13:00
Project:

Katharina Meves dhe Chris Haring, Liquid Loft (AUSTRI)

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
19.07 / 16:00
Project:

Frank Bölter – “Kufi e lidhje origami” (GJERMANI)

Venue:
Sheshi Zahir Pajaziti
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
19.07 / 19:00
Project:

Frank Bölter – “Kufi e lidhje origami” (GJERMANI)

Venue:
Sheshi Zahir Pajaziti
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
19.07 / 21:00
Project:

Liquid Loft – “Gjuhët e huaja” (AUSTRI)

Venue:
Muzeu i Kosovës
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
20.07 / 10:00
Project:

HAPU.me Artistët: Liquid Loft – “Gjuhët e huaja” (AUSTRI)

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
20.07 / 16:00
Project:

Frank Bölter – “Kufi e lidhje origami” (GJERMANI)

Venue:
Sheshi Zahir Pajaziti
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
20.07 / 18:00
Project:

Teatri ODA dhe Kunstlabor (KOSOVË, AUSTRI)

Venue:
Fakulteti i Arteve
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
20.07 / 19:00
Project:

Frank Bölter – “Kufi e lidhje origami” (GJERMANI)

Venue:
Sheshi Zahir Pajaziti
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
21.07 / 16:00
Project:

HAPU.me Artistët: Teatri ODA dhe Kunstlabor – “In-Between” (KOSOVË, AUSTRI)

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
21.07 / 16:00
Project:

Frank Bölter – “Kufi e lidhje origami” (GJERMANI)

Venue:
Sheshi Zahir Pajaziti
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
21.07 / 18:00
Project:

Teatri ODA dhe Kunstlabor (KOSOVË, AUSTRI)

Venue:
Fakulteti i Arteve
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
21.07 / 19:00
Project:

Frank Bölter – “Kufi e lidhje origami” (GJERMANI)

Venue:
Sheshi Zahir Pajaziti
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
21.07 / 21:00
Project:

NOA Dance Theatre Company & Teatri ODA (KOSOVË)

Venue:
Memoriali "Heroinat"
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival
Date:
21.07 / 22:00
Project:

MBYLLJA E FESTIVALIT

Venue:
Teatri ODA - Pallati i Rinisë, nr. 111 (rr. Rinia, 7)
Type:
Edition 2018
Production:
Hapu Festival