13_07_2017_1914707_2016_11_16_14_24_24 -
13_07_2017_137666_X_TERR_Still011 -
13_07_2017_3497016_X_TERR_Still021 -
13_07_2017_5052035_X_TERR_Still006 -
13_07_2017_5810475_X_TERR_Still003 -
13_07_2017_9178092_X_TERR_Still002 -
Shihni programin e plotë