Events in ODA

Rock for rock

 

Marrin pjesë:

Desert Roses – Therandë

Crossroad – Therandë

Timeless – Therandë

Stickers – Prishtinë

Noise Seed – Prishtinë

Heavily – Prishtinë

Lindja e Re - Prishtinë

Corcilo – Prizren

Band4 – Mitrovicë

The Frames – Mitrovicë

Black Storm – Gjakovë

Mysafir:

JERICHO

 

This week in ODA

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Upcoming Events

20.01.2020

Monday

21.01.2020

Tuesday

22.01.2020

Wednesday

23.01.2020

Thursday

24.01.2020

Friday

25.01.2020

Saturday

26.01.2020

Sunday

ODA supported by