Events in ODA

Rock for rock

 

Marrin pjesë:

Desert Roses – Therandë

Crossroad – Therandë

Timeless – Therandë

Stickers – Prishtinë

Noise Seed – Prishtinë

Heavily – Prishtinë

Lindja e Re - Prishtinë

Corcilo – Prizren

Band4 – Mitrovicë

The Frames – Mitrovicë

Black Storm – Gjakovë

Mysafir:

JERICHO

 

This week in ODA

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Upcoming Events

23.09.2019

Monday

24.09.2019

Tuesday

25.09.2019

Wednesday

26.09.2019

Thursday

27.09.2019

Friday

28.09.2019

Saturday

29.09.2019

Sunday

ODA supported by